Cirkulær økonomi for emballage

Cirkulær økonomi for emballage

Danone arbejder med cirkulær økonomi i sine handlinger og produkter, og samarbejder med partnere for at øge den cirkulære økonomiske tilgang til emballage.

Verden begynder at skifte fra en lineær økonomi til en cirkulær. En cirkulær økonomisk tilgang bygger på modeller, som holder produkter og materialer i brug, eliminerer affald og forurening og regenererer naturlige systemer. Danone arbejder med en cirkulær model ved at organisere vores vigtigste materialer – mælk, plastik og vand – i cyklusser, og arbejder for at tilpasse vores handlinger og produkter til principper for cirkulær økonomi.

En cirkulær tilgang er vigtig i forhold til emballage og specielt i forhold til plastik. Plastik er blandt de mest nyttige materialer, og anvnedes som et let og trygt materiale til emballage og lagring. Hos Danone spiller plastemballage en vigtig rolle i forhold til at beskytte kvaliteten og de ernæringsmæssige fordele af vores produkter, samt garantere fødevaresikkerhed. Men plastik er en stor miljømæssig udfordring. I dag indsamles kun 14 % af alt plastemballage produceret verden over til genanvendelse, og kun 10 % bliver rent faktisk genanvendt. 72 % af plastemballage inddrives slet ikke. Som et resultat heraf, strømmer store mængder plastik ind i vores naturlige miljø, specielt vores verdenshave.

Vores vandforvaltningstrategi

I november 2016 offentliggjorde vi vores emballagepolitik for at understøtte vores forpligtelse til at opbygge en cirkulær økonomi for emballage ved at købe bæredygtige materialer og skabe nyt liv for al plastik. Siden har vi arbejdet på at designe vores produkter cirkulært, investere i genbugsteknologi, eliminere affald fra produktionen, og forbedre indsamling- og genanvendelsessystemer. Vi er også blevet en ledende partner af Ellen MacArthur Foundation og New Plastics Economy Initiative.

Læs mere om vores arbejde mod en mere cirkulær økonomi af emballage her