Bedre landbrug

Bedre landbrug

Danone arbejder med at udvikle og fremme regenerative jordbrugsmodeller, som beskytter jorden, styrker landmændene og fremmer dyrevelfærden.

I Danone er landbruget kernen i det, vi gør. Vi er stolte af at opretholde tætte relationer med over 140.000 landmænd verden over.

Landbruget er centralt i en række store udfordringer i dag, fra økonomisk udvikling og klimaforandringer til knappe vandressourcer og tab af biologisk mangfoldighed. Danone er fast besluttet på at bidrage til at overvinde disse udfordringer ved at udvikle nye landbrugsmodeller, som kan regenerere kloden, mens de brødføder en global befolkning, som menes at overstige ni milliarder mennesker inden 2050.

Historien om vores jord

I november 2017 annoncerede Danone intentionen om at skærpe sit fokus på regenerativt landbrug – vores udtryk for et sæt af kombinerede metoder, som styrker landbruget.
Vi ser, at det regenerative landbrug hviler på tre søjler:

  1. at beskytte jorden
  2. at styrke en ny generation af landmænd
  3. at fremme dyrevelfærd
Læs mere om vores arbejde for at fremme regenerative jordbrugsmodeller her