Beskyttelse af vandkredsløbet

Beskyttelse af vandkredsløbet

Sund mad er afhængigt af kvalitetsvand, og det er mennesker også. Derfor er vi forpligtet til at gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte denne dyrebare ressource.

Eksperter mener, at den globale efterspørgsel på vand vil overstige forsyningen med 40% inden 2030, og over halvdelen af verdens befolkning vil bo i vandbelastede områder. Samtidigt med, at det er en global udfordring at bevare og beskytte vandressourcer, er det også en meget lokal udfordring. Derfor fokuserer vi på de mest risikofyldte områder, ved at støtte lokalt tilpassede løsninger for vandkvalitet, -kvantitet og -adgang.

Vores vandforvaltningsstrategi:

Vi begyndte vores arbejde på at beskytte vandressourcer for tyve år siden, da vi indgik et partnerskab med Ramsar-konventionen på vådområder i 1998. I dag er vores strategi baseret på fire vandforvaltningssøjler:

1. Reducere vandforbruget

2. Beskytte økosystemer

3. Fremme bæredygtigt landbrug

4. Øge adgangen til rent drikkevand for mennesker

Læs mere om vores arbejde for at beskytte vandressourcer her