Dette er en informationsside til sundhedsfagligt personale

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge. Venligst bekræft at du er sundhedsfagligt personale

REFRAKTÆR EPILEPSI

  • Ca. 1% af befolkningen lider af epilepsi (1)
  • Refraktær eller medicinresistent epilepsi er betegnelsen, når to eller flere antiepileptika ikke har medvirket til at opnå vedvarende anfaldsfrihed (2)
  • Antiepileptika fungerer ikke optimalt hos ca. 1/3 af patienter med epilepsi (3, 4)
  • Evidens og klinisk konsensus viser, at sandsynligheden for anfaldskontrol mindskes med hver efterfølgende antiepileptika, der forsøges med (5)
  • Antiepileptika er ofte forbundet med en række bivirkninger såsom døsighed, sløret syn, svimmelhed og kvalme og opkastning (7, 8)

KETOGEN DIÆTBEHANDLING ER EN VELDOKUMENTERET BEHANDLING AF REFRAKTÆR EPILEPSI (9-11)

Den ketogene diæt er en diæt bestående af høj fedt, lavt kulhydrat og moderat mængde protein. Diæten får kroppen til metabolisk at imitere kroppen i faste ved at inducere og vedligeholde ketose. (12)

Diæten blev først udviklet i begyndelsen af 1920’erne (13) og har vist sig succesfuldt at kunne behandle refraktær eller medicinresistent epilepsi med følgende fordele:

  • Anfaldskontrol (9, 10)
  • Reduktion i brugen af antiepiletika (14)
  • Forbedret opmærksomhed, reaktionsevne, kognition og social adaptation (14, 15)
  • Færre bivirkninger end antiepileptika (7)

LÆS MERE OM KETOGEN DIÆT OG EPILEPSI

HCP - Dokumenteret effekt på refraktær epilepsi

Op til 30% af børn med epilepsi menes at fortsætte med at have krampeanfald på trods af hensigtsmæssig brug af flere antiepileptika

LÆS MERE

REFERENCER

1. Joint Epilepsy Council, 2005. Epilepsy prevalence, incidence and other statistics. [online] (Accessed 12/04/2012).

2. Kossoff EH, et al. Optimal clinical management of children receiving the ketogenic diet: recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia 2009;50(2):304-317.

3. Ma W, et al. Ketogenic diet metabolites reduce firing in central neurons by opening KATP channels. J Neuroscience 2007;27:3618-625.

4. Kwan P, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010;51(6):1069-1077.

5. Marsh EB, et al. The outcome of children with intractable seizures: a 3- to 6-year follow-up of 67 children who remained on the ketogenic diet less than one year. Epilepsia 2006;47(2):425-430.

6. Wirrell E, et al. Prognostic significance of failure of the initial antiepileptic drug in children with absence epilepsy. Epilepsia 2001; 42(6):760-763.

7. Halevy A, et al. An Update on the Ketogenic Diet, 2012. Rambam Maimonides Med J 2012;3(1):1-9

8. Epilepsy Foundation, 2014. http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/seizure-and-epilepsy-medicines/side-effects. [online] (Accessed 06/01/2015).

9. Henderson CB, et al. Efficacy of the Ketogenic Diet as a Treatment Option for Epilepsy: Meta-analysis. J Child Neurol 2006; 21(3):193-198.

10. Neal EG, et al. The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial. Lancet Neuro 2008; 7(6):500-506.

11. Nei M, et al. Ketogenic diet in adolescents and adults with epilepsy. Seizure 2014;23(6):439-442

12. Lefevre F, et al. Ketogenic Diet for the Treatment of Refractory Epilepsy in Children: A Systematic Review of Efficacy. Pediatrics 2000;105(4):1-7

13. Wilder RM. The effect of ketonemia on the course of epilepsy. Mayo Clinic Bulletin 1921;2:307.

14. Nordli DR, et al. Experience with the ketogenic diet in infants. Pediatrics 2001;108(1):129-33.

15. Lambrechts DA, et al. Ketogenic diet effects on cognition, mood, and psychosocial adjustment in children. Acta Neurol Scand 2012;127(2):103-108