DEN GRØNNE RECEPT

SEND DEN GRØNNE RECEPT

Tryk på knappen herunder og send den grønne recept til os
–     Det er både hurtigt, let og sikkert

 

Du kan selvfølgelig også sende den grønne recept via sikker e-mail og fax.
Efterfølgende kan du bestille varer via telefon, e-mail, fax og webshop.

Tlf.: 7021 0709
E-mail: ordre@nutricia.dk
Fax: 7021 0708
Webshop: nutriciadirekte.dk

Læs mere om bestilling her

Hvad er en grøn recept?

Den grønne recept er en ordination på produkter, som vurderes nødvendige i forbindelse med alvorlig svækkelse eller sygdom. Den grønne recept kaldes også ernæringsrecept.
Med en grøn recept gives tilskud fra det offentlige til medicinske ernæringsprodukter samt tilbehør som sonder, pumpe, sprøjter m.m.

 

For køb af produkter hos Nutricia Direkte læs mere her.

Ernæringsdrikke, sondeernæring og øvrig medicinsk ernæring er fødevarer til brug i forbindelse med medicinske formål, dette betyder også, at det i henhold til sundhedsloven er muligt at få tilskud til køb af disse. For at opnå tilskud skal en række betingelser være opfyldt. Hvorvidt man er berettiget til tilskud afgøres som oftest af læge/diætist.

Hvis man ikke opfylder betingelserne for at få tilskud, er det stadig muligt at købe medicinske ernæringsprodukter som f.eks. proteindrikke, blot uden tilskud.

Information ved bestilling med grøn recept

Med en grøn recept dækkes 60% af udgiften til ernæringsprodukter og 100% af udgiften til tilbehør og pumpe.
Den grønne ernæringsrecept udfyldes af egen læge/diætist med det eller de nedenstående produkter, som der efter en lægefaglig vurdering er behov for:

  • Ernæringsdrikke
  • Sondeernæring
  • Sonderemedier
  • Evt. pumpe

OBS! – Ved ordination af ernæring er det vigtigt, at både type og produktnavn fremgår tydeligt på recepten, da recepten ellers ikke er gyldig. Ernæringsdrikke hører nemlig både til under type 1+3, sondeernæring hører både til type 2+4, dette er afhængig af den medicinske ernærings sammensætning. Sonderemedier hører til gruppe 6 og ernæringspumpe til gruppe 7.

Den grønne recept er gyldig i 6 måneder.
En evt. fornyelse sker efterfølgende, som oftest ved egen læge/diætist.

Ønskes køb af produkter med grøn recept sendes den til Nutricia Direkte sammen med bestillingen.

Er du sundhedsfaglig, kan du læse mere om den grønne recept og hvordan den udfyldes herunder.

Til sundhedsfaglige – Udfyld den grønne recept korrekt

Ved ordination af medicinsk ernæring og evt. remedier er det vigtigt, at den grønne recept udfyldes korrekt, da produkterne ellers ikke kan udleveres.

Herunder ses hvordan den grønne recept skal udfyldes.

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Nutricia Direkte Kundeservice på tlf.: 7021 0709

Vil du vide mere om Nutricia Direkte