Privatlivspolitik

Nutricia A/S ved, at du er opmærksom på, hvordan dine personoplysninger bruges, og vi anerkender vigtigheden af at beskytte dine personoplysninger.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan Nutricia A/S indsamler og administrerer dine personoplysninger. Den indeholder oplysninger om, hvilke data vi indsamler, hvordan vi bruger dem, hvorfor vi har brug for dem, og hvordan det kan være til gavn for dig.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer eller ønsker at fremsætte en anmodning vedrørende dine rettigheder som registreret.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret den: 24-05-2018

Grundlæggende principper og den forpligtelse, vi påtager os til at beskytte personoplysninger

Hos Nutricia A/S er vi forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Det er vores mål at beskytte alle personoplysninger, vi er i besiddelse af, at administrere dine personoplysninger på en forsvarlig måde og at være åbne omkring vores praksis. Din tillid er vigtig for os. Vi har derfor forpligtet os på følgende grundlæggende principper:

 • Du har ingen pligt til at afgive nogen form for personoplysninger, som vi beder om. Men hvis vælger ikke at gøre det, er vi muligvis ikke i stand til at stille visse tjenester eller produkter til rådighed for dig.
 • Vi indsamler og behandler kun dine personoplysninger til de formål, der er anført i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, eller til konkrete formål, som vi oplyser dig om, og/eller som du har accepteret.
 • Vi søger at indsamle, behandle og bruge så få personoplysninger som muligt.
 • Når vi indsamler dine personoplysninger, er det vores mål at sørge for, at de er så korrekte og ajourførte som muligt.
 • Hvis der ikke længere er behov for de personoplysninger, vi indsamler, til noget formål, og vi ikke ifølge loven er forpligtet til at beholde dem, vil vi gøre, hvad vi kan, for at slette, destruere eller af-identificere dem permanent.
 • Dine personlige oplysninger vil ikke blive delt, solgt, udlejet eller videregivet på anden måde end som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Hvilke personoplysninger, vi indsamler, afhænger af formålet med indsamlingen og det produkt eller den service, vi tilbyder dig.

Generelt vil vi kunne indsamle følgende typer af personoplysninger fra dig direkte:

 1. Personlige kontaktoplysninger som dit navn, din e-mail-adresse, fysisk adresse og telefonnumre.
 2. Kommunikation med os, der kan indeholde oplysninger om vores samtaler via chat, supportlinjer og/eller kundeservicelinjer.
 3. Browserhistorik, f.eks. sider du har være på, dato, placering, når du har været der, og IP-adresse.
 4. Oplysninger om andre end dig, f.eks.personoplysninger om din familie, når du videregiver sådanne oplysninger direkte til os.
 5. Profiler på sociale medier.
 6. Hvis du søger om ansættelse hos os, vil vi indhente yderligere personlige date, f.eks. din ansættelseshistorik, uddannelseshistorik og ansættelsesreferencer.

Vi kan også indsamle personlige oplysninger om dig indirekte, når:

 1. du deler indhold på sociale mediesider, websteder eller programmer relateret til vores produkter eller som reaktion på vores kampagnemateriale på sociale medier, eller
 2. vi læser eller indsamler personlige oplysninger om dig ved at læse information indsamlet af andre websteder (for eksempel vil vi kunne placere en annonce på en tredjeparts websted, og når du klikker på reklamen, vil vi kunne modtage oplysninger om dig og andre webstedsbesøgende med henblik på at måle rækkevidden og resultaterne fra annoncen).

Hvorfor indsamler og bruger vi dine personoplysninger?

Vi indsamler dine personoplysninger, så vi kan give dig den bedste online-oplevelse og give dig en høj kvalitet af kundeservice. Navnlig kan vi indsamle, opbevare, bruge og videregive dine personoplysninger til følgende formål:

 1. At behandle og besvare dine forespørgsler eller kontakte dig for at besvare dine spørgsmål og/eller anmodninger.
 2. At udvikle og forbedre vores produkter, tjenester, kommunikationsmetoder og funktionaliteten af vores websteder.
 3. At underrette dig og administrere din registrering og/eller abonnement på vores nyhedsbrev eller andre former for meddelelser.
 4. At autentificere identiteten af personer, der kontakter os telefonisk, elektronisk eller på anden måde;
 5. Med henblik på intern uddannelse og kvalitetssikring.
 6. At forstå og vurdere kunders interesser, ønsker og skiftende behov, at forbedre vores websted, vores nuværende produkter og tjenester og/eller udvikle nye produkter og tjenester.
 7. At levere personligt tilpassede produkter og kommunikation samt produktanbefalinger til dig som kunde.

Vi kan også bruge dine personoplysninger til at overholde retlige forpligtelser eller som led i et aftaleforhold, som vi har med dig.

Når vi indsamler og bruger dine personoplysninger til ovennævnte formål eller til andre formål, vil vi informere dig før eller på tidspunktet for indsamlingen.

Hvor det er relevant, vil vi bede om dit samtykke til at behandle personoplysninger. Hvis du har givet samtykke til behandlingen, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, en række rettigheder og kan udøve disse rettigheder på et hvilket som helst tidspunkt. Vi giver en oversigt over disse rettigheder nedenfor sammen med oplysning om, hvad det indebærer for dig. Du kan udøve dine rettigheder via vores kontaktside.

Retten til at få adgang til dine personoplysninger og at berigtige

Du har ret til at få adgang til, berigtige eller ajourføre dine personoplysninger til enhver tid. Vi forstår vigtigheden af dette, og hvis du ønsker at benytte dine rettigheder, kan du kontakte os via vores kontaktside.

Retten til dataportabilitet

Dine personoplysninger er flytbare. Dette betyder, at de kan flyttes, kopieres eller sendes elektronisk. Men denne ret gælder kun, hvis:

a) behandlingen er baseret på dit samtykke

b) behandlingen finder sted af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt

c) behandlingen foregår automatisk.

Hvis du benytte din ret til dataportabilitet, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktside.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om at vi sletter dine data, hvis:

 1. dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil vi har indsamlet dem, eller
 2. du tilbagekalder det samtykke, du tidligere har givet os til at behandle dine personoplysninger, og der ikke er noget andet retligt grundlag for at behandle de pågældende personoplysninger, eller
 3. du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, eller
 4. du gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på Danones legitime interesser (f.eks. at forbedre den generelle brugeroplevelse på websteder).
 5. de personoplysninger bliver ikke behandlet lovligt, eller
 6. dine personoplysninger skal slettes for at overholde lovgivningen.

Hvis du ønsker at slette de personoplysninger, vi har om dig, bedes du give os besked herom. Kontakt os.

og vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at reagere på din henvendelse i overensstemmelse med lovens krav.

Hvis der ikke længere er behov for de personoplysninger, vi indsamler, til noget formål, og vi ikke ifølge loven er forpligtet til at beholde dem, vil vi gøre, hvad vi kan, for at slette, destruere eller af-identificere dem permanent.

Retten til begrænsning af behandling

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis

 1. du ikke mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er korrekte, eller
 2. personoplysningerne behandles ikke på lovlig måde, men i stedet sletning af personoplysningerne foretrækker du, at vi i stedet begrænser behandlingen, eller
 3. vi ikke længere behøver dine personoplysninger til det formål, vi indsamlede dem til, men du har brug for oplysningerne for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller
 4. du har rejst indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og afventer bekræftelse på, om dine interesser i forbindelse med denne indsigelse opvejer de legitime grunde til at behandle dine oplysninger.

Hvis du vil begrænse vores behandling af dine personoplysninger, bedes du lade os det vide. Kontakt os. Og vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at reagere på din henvendelse i overensstemmelse med lovens krav.

Retten til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personloplysninger. Kontakt os venligst via vores kontakt side.

Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive klage direkte til tilsynsmyndigheden om, hvordan vi behandler personlige oplysninger. https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Videregivelse af dine personoplysninger

Når vi videregiver dine personoplysninger til tilknyttede virksomheder og andre organisationer, sikrer vi os, at vi kun gør det kun til organisationer, der sikrer og beskytte dine personoplysninger og overholder gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger på samme eller lignende måde, som vi gør.

Dine personoplysninger vil ikke blive delt, solgt, udlejet eller videregivet på anden måde end som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Vi kan dog videregive dine data når, når des kræves ifølge loven og/eller af offentlige myndigheder.

Dine personlige oplysninger vil blive videregivet til følgende tredjeparter med henblik på de beskrevne formål:

 

Kategori Datatype Formål
Digital bureau Information indsamlet via kontaktformula Vedligeholdelse af hjemmeside
Marketingsbureau E-mail, navn, arbejdsplads, beskæftigelse,titel, interesseområder Håndtering af nyhedsbrev
Eventbureau  Personlige dataoplysninger indsamlet ved tilmelding og registrering til et event/kursus utbildning/aktivitet Håndtering af registreringsoplysninger  registrering til event/kursus

 

 

International videregivelse af data

Personoplysninger vil kunne blive behandlet uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Når det sker uden for EØS, vil Danone sørge for, at denne grænseoverskridende databehandling er beskyttet med passende sikkerhedsforanstaltninger.

De sikkerhedsforanstaltninger, som vi bruger til at beskytte grænseoverskridende databehandling omfatter:

 1. Model-kontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen. Disse standardiserede kontraktbestemmelser giver tilstrækkelige garantier til at opfylde kravene i den europæiske generelle databeskyttelsesforordning til tilstrækkelighed og sikkerhed, eller
 2. certificeringer, der godtgør, at tredjeparter uden for EEA behandler personoplysninger på en måde, som er forenelig med den generelle europæiske forordning om databeskyttelse. Disse certificeringer er godkendt enten af Europa-kommissionen, en kompetent tilsynsmyndighed eller et kompetent nationalt akkrediteringsorgan i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse.

Dine personoplysninger bliver overført til følgende lande med de beskrevne formål:

Personoplysningernes placering: Type af persondata: Formål:
Polen Personlige kontaktoplysninger Hosting af websted
USA E-mail Hosting af e-maildatabase

 

Cookies og andre teknologier

Vi kan også indsamle personlige oplysninger om dig gennem cookies og andre teknologier. Dette kan forekomme, når du besøger vores websteder eller websteder tilhørende tredjepart, ser vores online-kampagner eller bruger vores/tredjeparts mobile applikationer og kan omfatte følgende oplysninger:

a) oplysninger om din enheds browser og operativsystem.

b) IP-adressen på den enhed, du bruger.

c) de af vores websider, du besøger.

d) links du klikker på, når du er interaktiv i forhold til vores tjenester.

Du bedes se vores erklæring om cookies for at får flere oplysninger om dette.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktside.

Du kan også kontakte vores Data Privacy Officer på følgende kontaktinformation:

Rocio NOVELLA
E-mailadresse: dpo.nordics@danone.com
Adresse: 17 Boulevard Haussmann,
75009, Paris, Frankrig
Mobiltelefon: +33(0)646304337
Telefon: +33 0 144352020