Privatlivserklæring

Grundlæggende principper og vores forpligtelser for privatlivets fred 

I Nutricia forpligter vi os til at beskytte din ret til privatlivets fred. Vi ønsker at beskytte de personoplysninger, vi opbevarer, behandle dine personoplysninger på ansvarlig vis og udvise en transparent adfærd i vores praksis. Din tillid er vigtig for os. Vi har derfor forpligtet os til at overholde følgende grundlæggende principper: 

 • Du har ikke pligt til at give de personoplysninger videre til os, vi anmoder dig om. Men hvis du vælger ikke at give os de personoplysninger, vi anmoder dig om, er det muligt, at vi kan ikke kan tilbyde dig bestemte tjenesteydelser eller produkter. 
 • Vi indsamler og behandler udelukkende dine personoplysninger til de formål, der fremgår af denne privatlivserklæring, eller til specifikke formål, som vi deler med dig, og/eller du har givet samtykke til. 
 • Det er vores hensigt at indsamle, behandle og bruge personoplysninger i så begrænset omfang som muligt. 
 • Når vi indsamler dine personoplysninger, bestræber vi os på, at indsamlingen er så korrekt og opdateret som muligt. 
 • Hvis de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige til et bestemt formål, og det ikke kræves efter loven, at vi opbevarer dem, vil vi gøre, hvad der står i vores magt for at slette, destruere eller permanent anonymisere dem. 
 • Dine personoplysninger vil ikke blive delt, solgt, udlånt mod betaling eller videregivet på anden måde end beskrevet i denne privatlivserklæring. 

 

1. Hvem er vi?

Nutricia A/S er ansvarlig for de personoplysninger, du deler med os. Når vi skriver ”Nutricia”, “os”, “vores” eller “vi”, henviser vi til Nutricia A/S. Nutricia er “dataansvarlig” i overensstemmelse med gældende bestemmelser om behandling af personoplysninger.  

Nutricia A/S 
Rørmosevej 2A, 3450 Allerød, Danmark 

 Hvis du ønsker at få mere at vide om NUTRICIA og virksomhedens produkter, kan du gå ind på adressen https://www.nutricia.dk/ 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvordan?

De personoplysninger, vi indsamler, afhænger af den relation, vi har med dig, formålet med indsamlingen og selve det produkt eller de tjenesteydelser, vi tilbyder dig. Der henvises til det eller de afsnit nedenfor, som bedst beskriver vores relation til dig, og hvor du finder yderligere information om de personoplysninger, vi indsamler.  

Vi kan indsamle dine personoplysninger direkte fra dig. 

Du videregiver muligvis personoplysninger om dig selv til os, når du besøger vores websites eller applikationer, opretter en konto hos os, bestiller produkter eller tjenesteydelser hos os, lader dig registrere for at modtage nyhedsbreve eller meddelelser (herunder markedsføringsmeddelelser) fra os af enhver art (f.eks. sms, instant messaging pr. telefon mm.), tilmelder dig eller deltager i en undersøgelse, forskningsaktivitet, spil eller konkurrence, der er arrangeret af os, sender en forespørgsel eller anmodning til os, kontakter os pr. telefon, e-mail eller via andre medier, udfylder vores formularer (både online og offline), tilmelder dig et arrangement, kongres eller eller seminar (online eller offline), publicerer et opslag eller en kommentar på sociale mediesider tilhørende os (f.eks. Facebook eller Instagram) eller bidrager til andre af vores kommunikationsformer på digitale medier. 

Nogle af disse oplysninger indsamles via cookies eller lignende sporingsteknologier – der henvises til vores cookieerklæring pro.nutricia.dk/cookieinformation, hvor du kan finde mere information om dette. 

Det er også muligt, at vi modtager personoplysninger om dig fra tredjeparter, f.eks. følgende: Vores forretningspartnere, herunder markedsføringsvirksomheder, markedsundersøgelsesvirksomheder, virksomheder, som bidrager økonomisk til vores kampagner, detailvirksomheder; familie, venner og andre, som videregiver dine personoplysninger til os, fordi du har givet dit samtykke til det, fordi de vurderer, at du måske er interesseret i vores produkter, eller fordi de ønsker at dele et produkt eller en tjenesteydelse med dig; og andre tredjeparter, f.eks. medieudbydere/-ejere, offentlige websites og tredjepartswebsites, sociale medieplatforme, reklameplatforme, vores leverandører og virksomheder i vores koncern (omtalt i denne privatlivserklæring som ”tredjeparter” eller ”leverandører”).  

Besøgende på vores websites og brugere af vores apps og tjenesteydelser  

Vi, eller tredjeparter på vores vegne, kan indsamle og bruge oplysninger om dig, bl.a. følgende: 

 1. personlige kontaktoplysninger, f.eks. dit navn, køn, e-mailadresse, fysisk adresse og telefonnummer (-numre);  
 2. oplysninger om kontologon, f.eks. din bruger-id, e-mailbrugernavn, adgangskode og foto;  
 3. kommunikationsdata mellem dig og os, som kan omfatte oplysninger om vores samtaler via chat samt kontaktformularer, som er tilgængelige på vores websites og/eller apps; 
 4. profiloplysninger til sociale medier eller tredjepartskonti, hvor du bruger din konto tilhørende sociale medier eller tredjepartskonto til at oprette en konto og foretage logon eller til at dele oplysningerne med os;  
 5. tilfælde, hvor du lægger indhold op på vores websites og/eller apps (f.eks. personlige anbefalinger og anmeldelser);  
 6. sundhedsdata, som du giver os – der henvises desuden til afsnittet “Særlige oplysningskategorier” nedenfor;  
 7. din deltagelse i en undersøgelse, et spil, en konkurrence eller en kampagne (herunder selve dit bidrag, som kan bestå af et foto, en kommentar eller et svar på et spørgsmål); 
 8. alle oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig eller har status af medlem af klubber, communities eller arrangementer, vi stiller til rådighed; 
 9. information om andre personer end dig selv, f.eks. personoplysninger om dine familiemedlemmer, når de giver denne type information direkte til os;  
 10. når vi kan indsamle oplysninger om, hvordan du bidrager til vores meddelelser og andre kommunikationsformer (f.eks. e-mails, sms og instant messages), herunder om disse leveres til dig, om du åbner dem, hvilke links du klikker på i dem, og om du afmelder dem igen; 
 11. alle former for opdateringer, som du giver os; og  
 12. personoplysninger, som oprettes og registreres, når du bruger vores websites, apps og/eller tjenesteydelser, herunder:  
 13. tekniske oplysninger – herunder den IP-adresse, som benyttes til at forbinde din enhed med internetadressen; den type enhed du anvender, den webadresse og det land, hvorfra du får adgang til oplysningerne; de filer, du anmoder om; browsertype og -version; typer og versioner gældende for browserens tilføjelsesprogrammer; operativsystem; platform; og  
 14. oplysninger om dit besøg og din adfærd på vores websites og/eller apps (f.eks. de sider, du klikker på) – herunder tidspunkt og længde af besøg på bestemte sider; oplysninger om adfærd på siderne (f.eks. scrolling, klik og musebevægelser samt oplysninger, som deles med andre, herunder via e-mail og sociale medier); metoder, som benyttes til at gå ud af siden; trafikdata, lokationsdata, weblogs og andre kommunikationsdata samt oplysninger, som videregives, når der anmodes om yderligere service eller downloads.  

Personer, som kontakter os med forespørgsler (f.eks. vores forbrugerkontaktcentre)  

Vi, eller tredjeparter på vores vegne, kan indsamle og bruge visse oplysninger om dig, bl.a. følgende: 

 1. dit navn, herunder din titel;  
 2. din postadresse; 
 3. din e-mailadresse;  
 4. dit telefonnummer;  
 5. din fødselsdato; 
 6. de kontaktoplysninger, du har oplyst; 
 7. oplysninger, som du giver, når du kommunikerer med os (f.eks. på vores telefonlinjer og/eller kundeservice eller sociale medier), som kan omfatte samtaleoptagelser, hvis du ringer direkte til os (i den udstrækning, at dette omfatter oplysninger om din sundhed). Der henvises i øvrigt til afsnittet “Særlige oplysningskategorier” nedenfor;  
 8. oplysninger om andre personer end dig selv, f.eks. personoplysninger om dine familiemedlemmer, når de giver denne type information direkte til os; og 
 9. alle former for opdateringer af de oplysninger, som du har givet os. 

Deltagere og potentielle deltagere i aktiviteter, som har tilknytning til Nutricia 

Vi, eller tredjeparter på vores vegne, kan indsamle og bruge visse oplysninger om dig, når du deltager i aktiviteter (herunder uddannelseskurser og e-learning), herunder følgende: 

 1. personlige kontaktoplysninger, f.eks. dit navn, e-mailadresse, fysisk adresse og telefonnummer (-numre); 
 2. oplysninger om beskæftigelse (når du deltager på vegne af din arbejdsgiver); 
 3. fagområdet, du er aktiv indenfor, dine faglige kvalifikationer og aktiviteter samt faglige oplysninger, f.eks. oplysninger knyttede til din uddannelsesmæssige/professionelle beskæftigelsessituation; 
 4. oplysninger, som du giver i forbindelse med selve aktiviteten (f.eks. besøgsformularer, feedbackundersøgelser, optagelser eller interview i forbindelse med aktiviteten, billeder fra aktiviteten, indhold, som du deler som en del af aktiviteten (f.eks. hvis du stiller et spørgsmål) samt oplysninger om rejser og ophold; og 
 5. oplysninger om kost, du giver os (når dette er relevant).  

Personer, vi er i kontakt med i en forretningsmæssig sammenhæng, og som ikke tilhører nogen af ovenstående kategorier (undtagen leverandører) 

Når Nutricia er i kontakt med dig i din egenskab af en ekstern interessent, som ikke falder inden for ovennævnte kategorier, f.eks. hvis du repræsenterer en af vores kunder, en branche eller en virksomhed inden for branchen, en forsker, en sundhedsfaglig person, en person med en videregående uddannelse, en NGO eller en forbrugerorganisation, eller hvis du er politiker, politisk beslutningstager, lovgiver eller investor, eller hvis du repræsenterer en virksomhed med speciale i ESG-rating, er journalist, repræsenterer en brancheforening osv., vil vi, eller tredjeparter på vores vegne, eventuelt indsamle og bruge følgende former for oplysninger om dig: 

 1. faglige kontaktoplysninger, f.eks. titel, navn, e-mailadresse, fysisk adresse og telefonnummer (-numre), brugernavne til sociale medier og kommunikationssprog;  
 2. oplysninger om beskæftigelse (jobtitel, organisation og eventuelt andre stillinger) og/eller tilknytning til et politisk parti (dog kun når du udtrykkeligt har offentliggjort dette);  
 3. fagområdet, du er aktivt indenfor, dine faglige kvalifikationer og aktiviteter samt faglige oplysninger, f.eks. oplysninger knyttede til din uddannelsesmæssige/professionelle beskæftigelsessituation; og 
 4. andre oplysninger, som du giver os, mens du er i kontakt med os. 

Hvis du er leverandør til Nutricia eller handler på vegne af en sådan leverandør, er du ikke omfattet af denne privatlivserklæring. Den i så fald gældende privatlivspolitik eller privatlivserklæring vil blive stillet til rådighed for dig separat. 

Personer, hvis personoplysninger vi indsamler fra andre kilder 

Vi kan også indsamle personoplysninger om dig fra andre kilder, når: 

 1. du søger efter vores produkter og tjenesteydelser, når du deler indhold på sociale mediesider, websites eller applikationer, som har tilknytning til vores produkter eller skal ses i sammenhæng med vores kampagnemateriale på sociale medier;  
 2. vi indsamler dine personoplysninger fra andre offentlige kilder (f.eks. kommentarer på andre websites end vores), der omtaler Nutricia som et af deres varemærker. Vi kan også indsamle offentligt tilgængelige oplysninger om dig i din egenskab af en offentlig figur i et forretningsmæssigt øjemed;  
 3. dine oplysninger gives til os af medieudbydere og detailvirksomheder, f.eks. data om din købshistorik og profil til dit kundeloyalitetskort; og 
 4. dine oplysninger om viden gives til os af tredjeparter (f.eks. medieudbydere, løsninger med markedsførings- og annonceteknologi), f.eks. demografiske data (bl.a. alder og ægteskabelig status), placering, interesser og hensigt til at købe. Nogle af disse oplysninger kan være indsamlet i forbindelse med brugen af cookies og lignende sporingsteknologier. 

Særlige oplysningskategorier 

Nutricia undlader i princippet at behandle følsomme oplysninger om dig. Nogle af de personoplysninger, vi indsamler om dig, eller som du giver os, kan tilhøre særlige oplysningskategorier, som ofte har relation til sundhed og trivsel.  

Vi behandler udelukkende denne type oplysninger til formål, du har givet dit udtrykkelige samtykke til, og i andre sammenhænge, som er tilladt efter loven (f.eks. forsvar af retskrav).  

3. Formålet med og retsgrundlaget for at indsamle og bruge personoplysninger

Nedenstående tabel angiver de formål, til hvilke vi indsamler og bruger dine personoplysninger, samt retsgrundlaget for vores brug af dine personoplysninger. Under tabellen finder du mere information om vores retsgrundlag. Bemærk, at ikke alle eksempler på brug af personoplysninger vil være relevante for alle personer:

Vores formål med at behandle dine personoplysninger  Vores retsgrundlag 
Håndtering af vores relation til dig 

 • For at gøre dig i stand til at få adgang til, bruge og afgive ordrer via vores apps og websites. 
 • For at levere produkter og tjenesteydelser til dig.  
 • For at modtage og svare på forespørgsler fra dig, herunder på vores websites og apps, om vores produkter, tjenesteydelser og forretning. 
 • For at invitere dig til møder, kongresser og andre aktiviteter, som du har tilmeldt dig eller udtrykt interesse for, samt behandle din deltagelse i sådanne aktiviteter.  
 • For at bede dig om en anmeldelse, give feedback eller besvare en kundeundersøgelse eller deltage i markedsundersøgelse.  
 • For at tilbyde dig vores produkter, tjenesteydelser og tilbud samt personligt tilpasse disse. 
 • For at sende dig servicemeddelelser, f.eks. oplysninger om en bestilling, oplysninger i forbindelse med en service eller klub, som du har anmodet os om, oplysninger om tilgængeligheden af et produkt, du har ønsket at købe, og som du har bedt os om at informere dig om, eller oplysninger om ændringer i denne privatlivserklærings vilkår og betingelser.  
 • Hvis du har deltaget i en af vores kampagner, prisudtrækninger, spil eller konkurrencer – for at kunne administrere dette i overensstemmelse med de givne vilkår. 
 • For at behandle dine betalinger. 
 • For at kunne overvåge vores interaktioner med dig. 
 • For at verificere dine pålogningsoplysninger, bekræfte din identitet samt oprette og administrere din konto (konti) hos Nutricia. 
 • For at registrere dit samtykke og behandle dine anmodninger om rettigheder som registreret. 
 • Kontraktmæssig nødvendighed 
 • Legitime interesser 
 • Opfyldelse af retlige forpligtelser 
Markedsføring af vores produkter og tjenesteydelser  

 • For at sende dig opdateringer, nyheder, kampagnemateriale, markedsføring og andre kommunikationsmaterialer af enhver art (f.eks. telefon, post, e-mail, sociale medier og instant messaging-applikationer), med samtykke i de tilfælde, hvor det er et krav i gældende lovgivning, dog medmindre du har meddelt os, at du foretrækker ikke at høre fra os.  
 • For at anbefale relevante produkter og tjenesteydelser, herunder i forbindelse med dine sundhedsdata, idet vi på forhånd dog har indhentet dit udtrykkelige samtykke hertil. 
 • For at meddele dig, når et produkt, du har ønsket at købe, er til rådighed, idet du på forhånd dog har bedt os om at informere dig herom. 
 • For at oprette profiler (dvs. grupper, som har fælles karakteristika) ud fra dine interesser, foretrukne valg og andre oplysninger (eller en kombination heraf), som gør det nemmere for os at forstå, hvilke produkter og tjenesteydelser der tiltrækker dig. 
 • For at vise dig personligt tilpasset indhold eller annoncering, enten direkte eller via tredjepartswebsites og -apps samt i form af traditionelle kampagner og sociale mediekampagner. 
 • For at oprette forbrugerkategorier (segmenter) med personer, som har interesser og foretrukne valg, som ligner dine (Lookalike Audiences) og hermed tilbyde dig personligt tilpasset indhold eller annoncering, enten direkte eller via tredjepartswebsites og -apps samt i form af traditionelle kampagner og sociale mediekampagner. 
 • For at skabe varemærke-communities. 
 • For at vise anbefalinger og anmeldelser, som du lægger op på vores websites, apps og services, så de kan blive set af andre kunder. 
 • For at fastslå effektiviteten af vores kommunikation, kampagner og annoncering, herunder ved at analysere oplysninger, som er indsamlet ved hjælp af eksterne kilder. 
 • For at forstå dine interaktioner på sociale medier i tilfælde, hvor du nævner et af vores varemærker. 
 • For at forstå og opbygge vores image/omdømme som virksomhed og varemærke. 
 • Legitime interesser 
 • Samtykke (når du har givet dette) 

 

Behandling og forbedring af vores processer og virksomhedsaktiviteter 

 • For at tilbyde, forbedre, opretholde, sikre og yde teknisk support i forbindelse med vores websites og apps.  
 • For at genkende dig, når du vender tilbage til vores websites og apps, for at gemme oplysninger om dine foretrukne valg og for at give os mulighed for at brugertilpasse vores websites og apps i overensstemmelse med dine individuelle interesser.  
 • For at evaluere dine besøg på vores websites og apps og din brug af vores tjenesteydelser samt udarbejde rapporter med indsamling af statistik, så vi kan forstå, hvilke persontyper der bruger vores websites, apps og tjenesteydelser, og hvordan vi gør vores websites, apps og tjenesteydelser mere intuitive. 
 • For at kunne håndtere, udvikle og forbedre vores produkter, tjenesteydelser og kommunikationsformer. 
 • For at styre vores netværk og informationssikkerhedssystemer. 
 • For at forebygge svig.  
 • For at gennemføre kurser og kvalitetssikring. 
 • Af hensyn til den interne virksomhedsrapportering og virksomhedsledelse med sikring af en tilstrækkelig forsikringsdækning i forretningen, sikring af en sikker forvaltning af virksomhedens aktiver, forskning og udvikling samt identifikation og opnåelse af effektivitet i forretningen.  
 • Legitime interesser 
 • Samtykke (når du har givet dette) 
Andre formål 

 • For at overholde alle gældende love og bestemmelser. 
 • For at besvare anmodninger fra kompetente offentlige myndigheder. 
 • For at bekræfte din identitet af sikkerhedsmæssige årsager, herunder i situationer, hvor det er et krav, at vi gør dette i henhold til en retlig forpligtelse. 
 • For at overholde vores forpligtelser i forhold til vores krav til transparens samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.  
 • For at registrere og behandle sundheds- og sikkerhedsanliggender. 
 • For at fastslå din og andres sikkerhed med brug af CCTV (videoovervågning). 
 • For at fastlægge, udøve og forsvare vores lovgivningsmæssige rettigheder. 
 • For at undersøge og træffe foranstaltninger mod ulovlig og skadelig adfærd hos brugere. 
 • For at beskytte Nutricia samt beskytte dine og andre personers vitale interesser. 
 • For at fremme virksomhedens engagement i et økosystem af interessenter med henblik på at udvikle fælles løsninger. 
 • For at fremme et fagligt grundlag for informerede beslutninger i et transparent, samarbejdende miljø med beslutningstagere og andre relevante interessenter. 
 • For at levere på vores bæredygtighedsdagsorden og overholde alle gældende love og bestemmelser. 
 • Legitime interesser 
 • Opfyldelse af retlige forpligtelser 

Når vi indsamler og bruger vores personoplysninger til nye formål, vil vi informere dig om det før eller samtidig med indsamlingen (og vil anmode om dit samtykke, når det er krævet), medmindre vi med rimelighed kan konkludere, at dette formål er sammenligneligt med det oprindelige formål, som beskrevet ovenfor.

Retsgrundlag

Vi henviser til følgende retsgrundlag for at bruge dine personoplysninger i henhold til denne privatlivserklæring:

 1. Kontraktmæssig nødvendighed: Vores brug af dine personoplysninger er nødvendig, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til vores kontrakt med dig, eller for at tage de nødvendige skridt, før vi indgår en kontrakt med dig.
 2. Opfyldelse af retlige forpligtelser: Vores brug af dine personoplysninger er nødvendig, for at vi kan opfylde vores retlige forpligtelser.
 3. Legitime interesser: Vores brug af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser eller andres legitime interesser. Vores legitime interesser kan omfatte følgende forhold:
 1. Drift, vækst og udvikling af vores forretning.
 2. Drift og sikring af sikkerheden på vores websites og apps.
 3. Sikring af et sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere og besøgende.
 4. Markedsføring, markedsundersøgelse og forretningsudvikling.
 5. Ydelse af tjenesteydelser til vores kunder.
 6. Placering og sporing af ordrer hos vores leverandører samt opfyldelse af disse ordrer.
 7. Investering i og lancering af nye produkter til fordel for de samfund, hvor vi har aktiviteter.
 8. Til interne administrative formål inden for koncernen.
 9. Oprettelse af profiler (dvs. grupper, som har fælles karakteristika), fremsendelse af personligt tilpassede meddelelser om og forslag til produkter samt traditionelle kampagner og sociale mediekampagner, som tager udgangspunkt i dine interesser og foretrukne valg. Du finder mere information om, hvordan dine personoplysninger bruges, og hvordan du fravælger dem, nedenfor i denne privatlivserklæring, mere specifikt i afsnittet ”Profilering og automatiske afgørelser”.

Når vi indsamler og bruger dine personoplysninger med legitime interesser som retsgrundlag, sikrer vi, at dette ikke vejer stærkere end dine rettigheder som enkeltperson.

d. Samtykke: Vi kan behandle dine personoplysninger, når du har givet os dit samtykke. Hvis du har givet samtykke, men senere skifter mening, kan du tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte os, hvorefter vi stopper behandlingen af dine personoplysninger på denne måde. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, kan dette imidlertid have betydning for vores mulighed for at tilbyde vores produkter og tilknyttede tjenesteydelser til dig.

4. Profilering og automatiske afgørelser

Vi kan analysere oplysninger om dig for hermed at oprette profiler (f.eks. ved at samle enkeltpersoner i grupper, som efter vores opfattelse har bestemte karakteristika til fælles). Vi bruger disse profiler til personligt at tilpasse vores websites, apps, tjenesteydelser og produkter samt voes kommunikation til dig (f.eks. ved at sende/vise indhold, som kan være relevant og brugbart for dig, dog under iagttagelse af gældende lovgivning om databeskyttelse og e-privacy). Vi kan også bruge denne viden til at vise relevant annoncering for dig, enten på vores websites eller apps eller via tredjepartswebsites. 

Når vi gør dette, vil vi naturligvis oplyse dig om det, og vi giver dig mulighed for på forhånd at gøre indsigelse med denne behandling. Vi vil desuden indhente dit samtykke, når dette kræves i henhold til loven, f.eks. i tilfælde, hvor der indsamles oplysninger om dig via bestemte typer cookies, som vi anvender – der henvises til vores cookieerklæring, som indeholder flere oplysninger om vores brug af cookies. Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere information om denne type behandling. 

I forbindelse med visse tjenesteydelser og produkter kan vi behandle dine personoplysninger i form af automatisk databehandling. Dette betyder grundlæggende, at afgørelser bliver truffet automatisk uden menneskelig mellemkomst. Vi træffer ikke udelukkende beslutninger på basis af automatiske afgørelser, hvis der er tale om beslutninger, som har en retsvirkning eller væsentlig indvirkning på dig, medmindre vi på forhånd har underrettet dig tydeligt om en sådan automatisk afgørelse, herunder angivelse af vores retsgrundlag for at træffe afgørelsen og muligheden for at revidere afgørelsen ved menneskelig mellemkomst.  

6. Sociale medier og andre former for brugergeneret indhold

Nogle af vores websites og apps giver brugerne mulighed for at lægge deres indhold op. Vær opmærksom på, at indhold, som lægges op på en produkt-/varemærkeside (-sider) på sociale medieplatforme, kan blive set af offentligheden og blive videresendt, og du bør derfor være varsom med at give visse former for personoplysninger, f.eks. finansielle oplysninger og adresseoplysninger. Vi påtager os ikke noget ansvar for handlinger, som foretages af andre personer, hvis du lægger personoplysninger op på vores produkt-/varemærkeside (-sider) på sociale medieplatform. Vi forbeholder os retten til at slette brugergenereret indhold, som ikke overholder relevante vilkår og betingelser. 

7. Børns personoplysninger

De fleste af vores websites er udformet til og beregnet til brug af voksne. I tilfælde, hvor vores websites henvender sig til et yngre publikum, forstår vi betydningen af at træffe ekstra foranstaltninger til beskyttelse af børns privatliv og sikkerhed.  

I tilfælde, hvor vores websites henvender sig til et ungt publikum, vil vi under alle omstændigheder respektere vores eksterne forpligtelser om ansvarlig markedsføring, og før vi indsamler personoplysninger, vil vi sikre, at vi har modtaget gyldigt samtykke fra forælderen/forældrene eller værgen/værgerne i den udstrækning, at dette fremgår af gældende love og bestemmelser (den minimumsalder, som kræves, varierer fra land til land).  

Hvis vi konstaterer, at vi har indsamlet personoplysninger fra et barn uden samtykke fra en forælder eller værge i tilfælde, hvor et sådant samtykke er et krav, vil vi slette disse personoplysninger så hurtigt, som det er praktisk muligt.  

8. Deling af personoplysninger med tredjeparter

Når vi deler dine personoplysninger med tilknyttede virksomheder og andre organisationer, vil vi kontrollere, at denne deling kun sker i forhold til organisationer, som sikrer og beskytter dine personoplysninger og overholder gældende privatlivslovgivning på samme måde eller tilsvarende, som vi selv gør.  

Dine personoplysninger vil aldrig blive solgt eller udlånt mod betaling. 

Vi kan dog dele eller videregive dine personoplysninger på de måder, som er beskrevet i denne privatlivserklæring. Dine personoplysninger vil blive delt med følgende tredjeparter med de anførte formål: 

a. Andre Nutricia-selskaber/-enheder: I tilfælde, hvor vi har legitime interesser i at foretage deling af hensyn til interne administrative formål (f.eks. sikring af en konsekvent og sammenhængende levering af produkter til vores kunder, virksomhedsstrategi, sammenlægning og virksomhedsovertagelse, compliance, revision og tilsyn, videnskabelige formål, udvikling og kvalitetssikring).  

b. Tredjepartstjenesteydere og -underleverandører: Hertil hører parter, som:  

 1. i) hjælper os med at følge op på dine anmodninger, svarer på dine forespørgsler, udfører dine ordrer, giver rabat, tilbyder vareprøver og gør det muligt for dig at deltage i konkurrencer, f.eks. logistikudbydere, sponsorer og kundeserviceudbydere; 
 2. ii) udfører grundlæggende informationsteknologi og andre virksomhedsrelaterede tjenesteydelser, f.eks. udbydere af website-/appudvikling, udbydere af cloud hosting, styring og evaluering af serviceudbydere, dataanalytikere, betalingsvirksomheder, forsyningsvirksomheder og forsikringsselskaber;
 3. iii) hjælper til med at arrangere aktiviteter, markedsføring, reklame- og annoncekampagner; eller  
 4. iv) udfører analyse og optimeringsydelser, som har tilknytning til vores websites og apps.

c. Sociale medieplatforme: I tilfælde, hvor vores websites bruger sociale tilføjelsesprogrammer fra disse virksomheder (f.eks. knapperne “Synes om” og “Del”). Disse andre virksomheder kan modtage og bruge personoplysninger med tilknytning til dine besøg på vores websites og apps. Hvis du browser på vores websites eller får vist indhold på vores apps, kan de indsamlede personoplysninger blive knyttet til din konto på det pågældende site. Ønsker du yderligere information om, hvordan disse virksomheder bruger personoplysninger, kan du gennemlæse deres privatlivspolitikker. 

d.Modtagere af overførte forretningsaktiviteter: I tilfælde, hvor vi sælger eller køber forretningsaktiviteter eller aktiver (f.eks. fusioner/sammenlægninger) til eller fra en potentiel sælger eller køber af sådanne forretningsaktiviteter eller aktiver, og i tilfælde, hvor grundlæggende alle aktiver hos vores tilknyttede virksomheder erhverves af en tredjepart. I sådanne tilfælde vil personoplysninger, som opbevares af os, blive overført til modtagerne i de overførte aktiver. Den køber, som i sådanne tilfælde indtræder som dataansvarlig, vil herefter i nødvendigt omfang behandle dine personoplysninger, og køberens privatlivspolitik vil bestemme behandlingen af dine personoplysninger. 

e. Modtagere af videregivne personoplysninger: I tilfælde, hvor vi efter loven er forpligtede til at videregive din personoplysninger (f.eks. til myndigheder og politi), eller i tilfælde, hvor en sådan videregivelse er krævet for at beskytte rettigheder hos os eller vores medarbejdere, kunder og tredjeparter. 

Medmindre det er udtrykkelig anført oven, vil vi aldrig dele, sælge eller mod betaling udlåne dine personoplysninger til tredjepart uden at underrette dig på forhånd og om nødvendigt indhente dit samtykke hertil.  

9. Deling af personoplysninger internationalt

Dine personoplysninger kan bruges, opbevares og/eller behandles af medarbejdere, som arbejder for os uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Det Forenende Kongerige, af andre medlemmer af vores koncern eller af betroede tredjeparter.  

Hvis vi giver personoplysninger om dig til sådanne medlemmer af vores koncern eller betroede tredjeparter, som arbejder for os uden for EØS eller Det Forenende Kongerige, vil vi træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at modtageren i tilstrækkeligt omfang beskytter dine personoplysninger, f.eks.: 

 1. sikrer, at der foreligger en beslutning om et hensigtsmæssigt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen i situationer, hvor der sker overførsel uden for EØS, eller truffet af myndighederne i Det Forenede Kongerige i tilfælde af overførsel uden for Det Forende Kongerige;  
 2. har etableret standardiserede kontraktordninger med modtageren, som er godkendt af Europa-Kommissionen (eller myndighederne i Det Forenende Kongerige i forbindelse med overførsler til sin tid uden for Det Forenede Kongerige); 
 3. andre beskyttelsesforanstaltninger i henhold til loven. 

10. Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

Vi anerkender, at sikkerheden af dine personoplysninger har stor betydning. Vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug, indgreb, tab, uautoriseret adgang, ændring eller videregivelse. Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger, som skal hjælpe dig med at beskytte dine personoplysninger, og vi kræver, at betroede tredjeparter, som behandler dine personoplysninger på vegne af os, gør det samme. Vi implementerer eksempelvis adgangskontroller, bruger firewalls og sikre servere og krypterer personoplysninger.  

I forbindelse med, at du har givet dine personoplysninger til os er det muligt, at disse personoplysninger er videregivet på internettet. Selvom vi bestræber os til det yderste på at beskytte de personoplysninger, du giver os, er videregivelsen af oplysninger på internettet ikke fuldstændig sikker. Din viden om og accept af, at vi ikke kan garantere sikkerheden af dine personoplysninger, når de videreregives til vores website, betyder som sådan, at en sådan videregivelse vil ske for din egen risiko. Når vi efterfølgende har modtaget dine personoplysninger, vil vi anvende grundige procedurer og sikkerhedsfunktioner til at forebygge, at der ikke sker uautoriseret adgang til dem.  

Når vi har givet dig en adgangskode (eller du selv har valgt én), som giver dig mulighed for at få adgang til din onlinekonto, er det dit ansvar at sikre, at adgangskoden ikke kommer til andres viden.  

11. I hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de formål, hvormed personoplysningerne bliver behandlet. Den periode, vi opbevarer personoplysninger, afhænger af, til hvilke formål vi indsamler og bruger dem, varigheden af dit kontraktforhold med os og/eller kravene i gældende love og bestemmelser samt behovet for at fastlægge, udøve og forsvare vores lovgivningsmæssige rettigheder. 

Hvis du eksempelvis foretager et onlinekøb hos os eller tilmelder dig et webinar, opbevarer vi de personoplysninger, som er knyttede til dit køb eller tilmelding, så længe at vi kan opfylde den specifikke kontrakt, du har indgået. Herefter vil vi opbevare dine personoplysninger i en given periode, som gør det muligt for os at behandle og svare på klager, forespørgsler og andre forhold, som har tilknytning til købet eller tilmeldingen. 

12. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du adgang til et antal rettigheder, som er nedfældet i de relevante, gældende love, og du kan til enhver tid håndhæve disse rettigheder. Vi giver dig et overblik over disse rettigheder nedenfor, ledsaget af en beskrivelse af, hvad det indebærer for dig. Du kan håndhæve dine rettigheder ved at kontakte os her.   

Vi vil tage imod alle sådanne anmodninger, og vi vil i overensstemmelse med gældende love besvare dem inden for en rimelig tidsperiode eller inden for den periode, som er anført i loven. Bemærk dog, at vi eventuelt vil henvise til visse undtagelser fra vores forpligtelse til at opfylde dine anmodninger, som vil gældende under bestemte omstændigheder, f.eks. hvis vi skal bruge oplysningerne til at opfylde vores egne retlige forpligtelser eller til at anlægge, udøve og forsvare retskrav. Hvis en bestemt undtagelse finder anvendelse, vil vi oplyse dig om det i forbindelse med, at vi besvarer din anmodning.  

Vi vil muligvis anmode dig om at give os yderligere oplysninger, som er nødvendige for at bekræfte din identitet, inden vi besvarer en anmodning fra dig. 

Ret til at blive underrettet  

Du har ret til at få tydelig, gennemsigtig og let forståelig information om, hvordan vi bruger dine personoplysninger og rettigheder. Det er baggrunden for, at vi giver dig informationen i denne privatlivserklæring. 

Ret til adgang til personoplysninger og berigtigelse 

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig, lige du til enhver tid kan berigtige, opdatere eller fuldstændiggøre dem. 

Ret til sletning af personoplysninger  

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger. Der er dog ikke tale om en fuldstændig ret, og vi kan have legitime, retlige og lovgivningsmæssige årsager til, at vi opbevarer dine personoplysninger.  

Ret til indsigelse 

Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod bestemte former for behandling, alt efter hvilket grundlag netop din situation hviler på, når en sådan behandling er baseret på vores eller andres legitime interesse. Hvis du udøver denne ret, vil vi stoppe med at bruge dine personoplysninger til dette formål, medmindre vi kan dokumentere en vægtig, legitim interesse i fortsat at behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder. Du har ret at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med direct marketing-aktiviteter (f.eks. ved at klikke på afmeldingslinket i vores mails). 

Ret til at trække samtykke tilbage 

I tilfælde, hvor vi beder om dit samtykke til at behandle personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at dette har betydning for behandlingen af dine personoplysninger, før du trak dit samtykke tilbage.  

Ret til begrænsning af behandling 

Du har under visse omstændigheder ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis: 

 1. det er din opfattelse, at de personoplysninger, vi har om dig, ikke er korrekte; eller 
 2. det er din opfattelse, at dine personoplysninger ikke bliver behandlet lovligt, idet du dog i stedet for at få slettet personoplysningerne foretrækker, at vi begrænser behandlingen; eller 
 3. vi ikke længere har behov for de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, men du har brug for oplysningerne til at kunne anlægge, udøve og forsvare retskrav; eller  
 4. du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og afventer en kontrol af, hvorvidt dine interesser i den pågældende indsigelse vejer tungere end de legitime interesser i at behandle dine personoplysninger. 

Ret til dataportabilitet 

Dine personoplysninger er portable. Det betyder, at oplysningerne kan fjernes, kopieres eller transmitteres elektronisk. Denne ret finder dog kun anvendelse på personoplysninger, du har givet til os på en sådan måde, at behandlingen: (i) er baseret på dit samtykke eller finder sted med henblik på opfyldelse af en kontrakt; og (ii) finder sted automatisk. 

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed 

Hvis det er din opfattelse, at vi ikke har overholdt kravene til databeskyttelse og privatlivets fred, har du ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor du normalt bor eller arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse af de gældende databeskyttelseslove har fundet sted. 

Hvis du ønsker at indgive en specifik klage til Nutricia A/S med henvisning til den måde, hvorpå dine personoplysninger er blevet behandlet, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark https://www.datatilsynet.dk/english/file-a-complaint. 

13. Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forbindelse med denne privatlivserklæring eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via vores kontaktside https://pro.nutricia.dk/om-os/kontakt-os, eller skrive til os på adressen Rørmosevej 2 A, 3450 Allerød, Danmark. 

Du kan også kontakte os på Dpo.Norbal@danone.com. 

Endelig kan du tage kontakt til vores databeskyttelseskontor (Data Protection Office) på e-mailadressen dpo.group@danone.com eller skrive til os på postadressen Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. 

14. Ændringer i vores privatlivserklæring

Vi opdaterer løbende vores privatlivserklæring (f.eks. for at efterleve ændringer i love og bestemmelser, vores praksisser, procedurer og organisatorisk struktur, krav, som er pålagt eller anbefalet os af tilsynsmyndigheder eller lignende). Eventuelle fremtidige ændringer i vores privatlivspolitik vil blive offentliggjort på denne side med virkning fra gennemførelsesdatoen. Vi underretter dig om eventuelle ændringer i situationer, hvor vi har juridisk forpligtelse til at gøre dette. Tjek løbende, om der er offentliggjort opdateringer eller ændringer til vores privatlivserklæring. 

Denne privatlivserklæring blev senest opdateret den 31.12.2021.