Sygdomsområder og medicinsk ernæring

Her kan du læse mere om udvalgte sygdomsområder og medicinsk ernæring. Medicinsk ernæring ses i dag som en meget nyttig og undertiden helt afgørende del af patientplejen. Medicinsk ernæring er ikke ment som en kur mod sygdomme, men anvendes i vid udstrækning af læger og diætister som et understøttende supplement til traditionel medicinsk behandling og som et redskab til at styrke patientens evne til at bekæmpe sygdom eller opretholde funktionsevnen.

Medicinsk ernæring

Mange sygdomstilstande bliver lettere at håndtere, hvis patienten får en skræddersyet diæt. I visse tilfælde kan et begrænset næringsindtag bero på rent fysiske årsager, som f.eks. når patienter med slagtilfælde finder det vanskeligt eller umuligt at synke, eller når små børn har neurologiske handicap. Andre gange kan problemet være utilstrækkeligt næringsindtag på grund af manglende appetit, hvilket er velkendt blandt kræftpatienter og syge ældre. Medicinsk ernæring kan i disse tilfælde være til stor hjælp.

I særlige tilfælde, f.eks. hos spædbørn med alvorlig mælkeallergi eller patienter med sjældne medfødte metaboliske sygdomme kan den rette diæt være livsafgørende. Et hypoallergent præparat kan være den eneste måde at håndtere de symptomer på, som mælkeallergi hos spædbørn medfører. For patienter med PKU (Fenylketonuri) eller MSUD (Maple Syrup Urine Disease) kan et specifikt aminosyrebaseret ernæringsprodukt være nøglen til den rette metaboliske balance gennem hele livet.

Sygdomsområder

Enteral ernæring

Enteral ernæring (sondeernæring) kan anvendes til at sikre sufficient ernæring, når patientens evne til at spise almindelig mad pr. os er nedsat eller vanskeliggjort i en kortere eller længere periode.

Læs mere

Epilepsi og ketogen diæt

Epilepsi er den mest hyppigt forekommende neurologiske lidelse. I næsten et helt århundrede er ketogen diæt blevet anvendt til ernæringsmæssig behandling .

Læs mere

ADHD

ADHD diagnosen er steget signifikant over det sidste årti, og i dag er 25.000 danske børn diagnosticeret med ADHD. Det er vist, at op til 65% af børn med ADHD i medicinsk behandling oplever nedsat appetit som bivirkning.

Læs mere

Komælksallergi

Komælksallergi er den mest almindelige fødevareallergi i den tidlige barndom, og rammer 2-5% af spædbørn.

Læs mere

Børn i dårlig trivsel

Utilstrækkelig vækst og udvikling kan forekomme hos børn, der har en underliggende sygdom, f.eks. cerebral parese, en medfødt hjertefejl, cystisk fibrose, leversygdom eller kræft.

Læs mere

Børn med Cerebral Parese

Cerebral Parese (CP) er den samlede betegnelse for en række motoriske handicap, som skyldes en hjerneskade opstået i den umodne hjerne.

Læs mere

Kritisk syge og kirurgi

I dag behandler intensivafdelinger flere ældre patienter med komplikationer end nogensinde før.

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Ca. 320.000 danskere lever med KOL. KOL er en kronisk sygdom, man skal leve med resten af livet. Men det er muligt at bremse sygdommens udvikling.

Læs mere

Kræft og vægttab

Ca. 60% af kræftpatienter er underernærede eller i risiko for underernæring, hvilket er en vigtig, negativ forudsigende faktor for udfald (1,2)

Læs mere

Slagtilfælde og dysfagi

Slagtilfælde rammer en betydelig del af den danske befolkning. Mange mennesker med slagtilfælde vil i den akutte fase udvikle synkebesvær, også kaldet dysfagi.

Læs mere

Sygdomsrelateret underernæring

Sygdomsrelateret underernæring er et i stigende grad anerkendt samfundsmæssigt problem med både kliniske og økonomiske konsekvenser.

Læs mere