Børn i dårlig trivsel

Optimal vækst og udvikling i barndommen er afgørende for langsigtet sundhed og trivsel.

Børn i dårlig trivsel

Optimal vækst og udvikling i barndommen er afgørende for langsigtet sundhed og trivsel. Utilstrækkelig vækst og udvikling kan dog forekomme hos børn, der har en underliggende sygdom, såsom en neurodisabilitet, f.eks. cerebral parese, en medfødt hjertefejl, cystisk fibrose, leversygdom eller kræft. (1, 2) Dette skyldes ofte et utilstrækkeligt næringsindtag eller et højere ernæringsmæssigt behov i sygdomsperioden. Der er her tale om børn i dårlig trivsel. Uanset den underliggende årsag er det afgørende, at barnet får tilstrækkelig ernæring. Konsekvenserne af utilstrækkeligt næringsindtag er fx gastrointestinale problemer, forlænget sygdomsperiode, øget risiko for infektioner og længerevarende hospitalsophold. (3, 4) Ernæringsscreening og jævnlig monitorering af vækstudviklingen er derfor vigtige for at sikre, at børn i dårlig trivsel identificeres tidligt og får den nødvendige ernæringsbehandling for optimal vækst og udvikling. (3, 4)

Sondeernæring og ernæringsdrikke

Nutricia udvikler og producerer fødevarer til særlige medicinske formål (FSMP) til børn i alle aldre. Vi samarbejder med sundhedspersonale og andre eksperter for at hjælpe børn i dårlig trivsel til optimal vækst og udvikling. Ved at tilbyde et bredt produktsortiment inden for sondeernæring og ernæringsdrikke er vores mål, at ethvert barn skal have mulighed for at vokse og trives for at nå deres fulde potentiale.

Er du sundhedsfagligt personale?

Læs mere om vores produkter til særlige medicinske formål egnet til børn i alle aldre.

Til vores produkter

Referencer

(1) Mehta NM, et al. Defining Pediatric Malnutrition: A Paradigm Shift toward Etiology-Related Definitions. JPEN 2013;37(4):460-481

(2) Beer SS, et al. Pediatric Malnutrition: Putting the New Definition and Standards Into Practice. Nutr Clin Practice 2015;30:609-624.

(3) Hecht et al. Clin Nutr 2013:34:53-59.

(4) Huysentruyt K, et al. The STRONG kids nutritional screening tool in hospitalized children: A validation study. Nutrition 2013;29:1356-1361.