Hvad er en god sektorovergang?

10 February 2022

Hvad er en god sektorovergang?

Sektorovergange er en væsentlig del af gode patientforløb – også hos patienter/borgere der modtager sondeernæring.

En spørgeskemaundersøgelse* blandt 144 sundhedspersoner fra hospitaler og kommuner viser bl.a. at der er store regionale og kommunale forskelle på både arbejdsgange og tilgængelige ressourcer.

Diætisten fremhæves som en vigtig ressource i begge sektorer, og etablerede tværsektorielle samarbejder inden for denne faggruppe opfattes som noget positivt. Der mangler viden og forståelse for betydningen af, hvilke informationer og arbejdsgange, der er behov for på tværs af sektorer, samt transparens omkring hvilke praktiske muligheder og kompetencer, der findes i kommunalt regi.

Læs hele artiklen her, hvor du også kan se forfatternes forslag til hvordan man kan optimere sektorovergange

*Spørgeskemaundersøgelsen er initieret af Nutricia og data er indsamlet via et online spørgeskema i perioden oktober-december 2020.Del artikel

Brug for hjælp til sondeernæring?

Kontakt din lokale produktspecialist eller vores kliniske ernæringsrådgiver.

Marie Djurhuus

Klinisk ernæringsrådgiver
Barsel

marie.djurhuus@danone.com7021 0709
Print Page