Dette er en informationsside til sundhedsfagligt personale

Nutricia har et stærkt ønske om at øge kendskabet til medicinsk ernæring blandt sundhedspersonale. Vi holder hospitaler, plejehjem, hjemmepleje, studerende, apoteker og grossister opdateret om produktudvikling, forskning og studier samt vore kurser og faglige arrangementer. Bekræft venligst at du er sundhedsfagligt personale for at fortsætte. Hvis du er patient eller pårørende kan vi også hjælpe dig med at komme til vore sider målrettet dig. Hvis du ønsker at ændre dit valg i fremtiden, skal du slette dine cookies.

Børn med Cerebral Parese

Cerebral Parese (CP) er den samlede betegnelse for en række motoriske handicap, som skyldes en hjerneskade opstået i den umodne hjerne.

Børn med Cerebral Parese

Cerebral parese opstår som følge af en hjerneskade før, under eller op til to år efter fødslen. Hjerneskaden i denne umodne hjerne resulterer i permanente forstyrrelser mht. bevægelse og holdning, hvilket medfører aktivitetsbegrænsning(1).

Sundhedsstyrelsen udgav i 2014 en rapport, hvoraf det fremgår, at 2.000-2.500 danske børn og unge under 18 år lever med cerebral parese. Dette svarer til, at to ud af 1.000 levendefødte børn diagnosticeres med cerebral parese(1).

Mange børn og unge med cerebral parese har problemer med fødeindtag, bl.a. som følge af oralmotorisk dysfunktion (2,3) og synkeproblemer(1,2). Dette kan lede til dårlig ernæringsstatus og dårlig vækst, hvilket kan have negative konsekvenser for bl.a. fysisk og kognitiv udvikling og livskvalitet(2). For lav vægt ift. alder er desuden associeret med øget sygelighed og dødelighed, og vanskeligheder med fødeindtagelse er (sammen med svær funktionsnedsættelse) den vigtigste enkeltfaktor for tidlig død (1).

Ernæringens betydning

Der er signifikant sammenhæng mellem ernæringsstatus og helbredstilstand (3), og ernæring er derfor en vigtig faktor i håndteringen af cerebral parese (3). Ved tegn på dårlig ernæringsstatus og/eller dårlig vækst bør en ernæringsintervention initieres (4).

Hvis fødeindtagelsen sker oralt, bør madens konsistens tilpasses barnets synkeevne (5). Har barnet svært ved at indtage tilstrækkeligt med energi, kan kosten f.eks. suppleres med energirige ernæringsdrikke (4,5). Hvis der opstår risiko for aspiration, eller hvis barnet stadig ikke kan indtage tilstrækkeligt energi oralt, kan supplerende sondeernæring overvejes (1,4,5).

Er du sundhedsfagligt personale?

Læs mere om vores produkter til særlige medicinske formål egnet til børn i alle aldre.

Til vores produkter

Referencer

(1) Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser. Version 1.0, 2014

(2) Bell KL, et al. A prospective, longitudinal study of growth, nutrition and sedentary behaviour in young children with cerebral palsy. BMC Public Health 2010;10:179

(3) Kuperminc MN, et al. Growth and Nutrition Disorders in Children with Cerebral Palsy. Dev Disabil Res Rev 2008;14(2):137–146

(4) Andrew MJ, et al. Growth in Cerebral Palsy. Nutrition in Clinical Practice 2010;25(4):357-361

(5) Marchand V. Nutrition in neurologically impaired children. Canadian Paediatric Society, Nutrition and Gastroenterology Committee. Paediatr Child Health 2009;14:395-401.