DETTE ER EN INFORMATIONSSIDE TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægelig overvågning. Venligst bekræft at du er læge, diætist eller andet sundhedsfagligt personale.

Ernæring og kræftbehandling - din rolle som onkolog

Trin til implementering

Som onkolog spiller du en afgørende rolle ift. at stille diagnosen og implementere nye retningslinjer.

Trin til at implementere klare rutiner, inkl. ernæringsmæssig vurdering:
1. Baseret på screening og GLIM – stil diagnosen og dokumentér den i den elektroniske journal
2. Hver enhed må udpege en ernæringsansvarlig
3. Påbegynd behandling af Nutrition Impact Symptoms
4. Henvis til klinisk diætist ved behov

Hent hele den praktiske vejledning her

Medicinske ernæringsdrikke kan hjælpe patienter gennem hele behandlingsforløbet

Nutricias ernæringsprodukter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

Referencer
  1. Liposits G et al. Nutrition in cancer care: A brief, practical guide with a focus on clinical practice. JCO Oncol Pract. 2021 Jan 14:OP2000704. doi: 10.1200/OP.20.00704. (+ Data supplement)