DETTE ER EN INFORMATIONSSIDE TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægelig overvågning. Venligst bekræft at du er læge, diætist eller andet sundhedsfagligt personale.

Ernæring og kræftbehandling - din rolle som sygeplejerske eller diætist

Trin til implementering

Som sygeplejerske eller diætist spiller du en afgørende rolle ift. at udføre ernæringsscreening og implementere ernæringsindsatsen

Trin til at udføre ernæringsscreening og implementere ernæringsindsats (1): (1):

  • Screen alle patienter for ernæringsmæssig risiko. Brug et valideret screeningsværktøj (fx NRS-2002, MUST, PG-SGA, MNA mv.). Læs mere om NRS-2002 her.Link to your dedicated screening page, if available
  • Hvis patienten ikke er i risiko for underernæring, re-screenes patienten ved næste besøg

Hvis patienten er i risiko for underernæring, og en ernæringsindsats er nødvendig, følg da nationale retningslinjer:

  • Brug beriget mad
  • Brug medicinske ernæringsdrikke som supplement til kosten
  • Brug medicinske ernæringsdrikke mellem måltider
  • Brug sondeernæring hvis nødvendigt, eller parenteral ernæring, hvis andet ikke hjælper
  • Revurdér ved næste besøg og øg ernæringsindsatsen hvis nødvendigt og/eller henvis til klinisk diætist

Nutricias ernæringsprodukter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

Hent hele den praktiske vejledning her

Medicinske ernæringsdrikke kan hjælpe patienten gennem hele behandlingsforløbet

Referencer
  1. Liposits G et al. Nutrition in cancer care: A brief, practical guide with a focus on clinical practice. JCO Oncol Pract. 2021 Jan 14:OP2000704. doi: 10.1200/OP.20.00704. (+ Data supplement)