DETTE ER EN INFORMATIONSSIDE TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægelig overvågning. Venligst bekræft at du er læge, diætist eller andet sundhedsfagligt personale.

Medicinsk ernæring og livskvalitet

Forskning viser, at medicinsk ernæring kan have en indvirkning på livskvalitet

Fordele ved ernæringsindsats under behandling

Medicinsk ernæring spiller en vigtig rolle i den understøttende behandling af kræft og påvirker tolerance, behandlingsresultat og livskvalitet (1-3). Baldwin C et al. har undersøgt effekten af intervention med ernæringsdrikke på ernæringsmæssige og kliniske resultater samt livskvalitet (QoL) og rapporterede en forbedring af følelsesmæssig mestring, dyspnø, appetittab og livskvalitet hos patienter med kræft, der er underernærede eller i ernæringsmæssig risiko.

Nutricias ernæringsprodukter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

Forbedret behandling og øget restlevetid

Studier viser, at hvis medicinsk ernæring opstartes tidligt, kan en negativ udvikling med vægttab og kakeksi vendes og føre til bedre behandling, tolerance, livskvalitet samt bedre forventet levetid (3-6).
Studier har fundet, at tidlig ernæringsmæssig håndtering af patienter i risiko for underernæring kan forbedre aspekter såsom emotionel dysfunktion og appetitløshed (3).

Mere overkommelige perioder mellem behandlinger

Medicinsk ernæring kan hjælpe patienter vedligeholde deres styrke igennem kræftbehandlingen, opretholde deres fysiske funktion og gøre perioder mellem behandlinger lettere (7).

Forbedret livskvalitet

Studier har vist, at medicinske ernæringsdrikke kan øge energi- og næringsindtaget og forbedre nogle aspekter af livskvaliteten hos kræftpatienter (3).

Nordiske eksperter anbefaler ernæring som som en integreret del af den understøttende behandling*

*Nordiske ekspertanbefalinger baseret på ESPEN guidelines og GLIM-kriterier

Nordiske ekspertanbefalinger

En praktisk 7-trins guide til dig og dine kollegaer med henblik på at integrere ernæring som en del af den understøttende kræftbehandling.

Læs mere

References
  1. Beaudart C et al. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2016 Oct 22; 8(2): 238-244
  2. Davis MP et al. Ann Palliat Med. 2019 Jan;8(1):86-101
  3. Baldwin C, et al. J Natl Cancer Inst. 2012 Mar 7;104(5):371-85
  4. Roeland EJ et al. ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2020;JCO2000611.
  5. Arends J et al. Clin Nutr. 2017 Oct;36(5):1187-1196.
  6. Trestini l et. Al., 2018 Eur J Clin Nutr. 72(5):772-779
  7. Laviano A et al. 2018, Proc Nutr Soc; 77(4):388-393