DETTE ER EN INFORMATIONSSIDE TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægelig overvågning. Venligst bekræft at du er læge, diætist eller andet sundhedsfagligt personale.

Nordiske ekspertanbefalinger

En praktisk 7-trins guide til dig og dine kollegaer med henblik på at integrere ernæring som en del af den understøttende kræftbehandling.

Hjælper dig med at adressere og behandle underernæring

Mangel på klare retningslinjer og procedurer i klinisk praksis kan ofte føre til manglende fokus på ernæring. For at adressere dette, har et nordisk ekspertpanel udarbejdet en let anvendelig praktisk vejledning, som du og dit team kan følge for at inkludere ernæring i den understøttende behandling af kræft.

Baseret på internationale guidelines

Denne vejledning er baseret på the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) guidelines (2), the Lancet Oncology: Quality-of-life assessment in palliative care (3) og the Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) criteria (4).

Følg disse trin for at sikre optimal pleje og behandling til kræftpatienter

  1. Tidlig identifikation af patienter i risiko for sygdomsrelateret underernæring (screening)
  2. Nøjagtig diagnose af underernæring/kakeksi
  3. Individuel ernæringsmæssig håndtering
  4. Behandling af Nutrition Impact Symptoms (fx kvalme, svamp, smerter mv.)
  5. Opfølgning

Medicinske ernæringsdrikke kan hjælpe patienter gennem hele behandlingsforløbet

Nutricias ernæringsprodukter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

Er du usikker på din rolle og ansvarsfordeling, når det kommer til ernæring i klinisk praksis?

De nordiske ekspergruppen anbefaler en tværfaglig tilnærming for å sikkre at ernæring inkluderes i behandlingen av kreft. Det foreslås at inkludere både onkologer, diætister og sygeplejersker. Hver funktion udfører forskellige opgaver, men samarbejder alligevel om ernæringsvurdering og evaluering af indsatsen.

Læs mere om hvilken rolle du spiller som onkolog.
Læs mere om hvilken rolle du spiller som sygeplejerske eller diætist.

Referencer

1. Gabor L et al. Nutrition in cancer care – a brief, practical guide with a focus on clinical practice. JOC Oncol Practice in press 2021 (and data on file).
2. Arends J et.al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48.
3. Kaasa S et al. Lancet Oncology Commission 2018; 19(11):e588-e653.
4. Cederholm T et al. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):1-9.