Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

KOL er en kronisk sygdom, man skal leve med resten af livet. Men det er muligt at bremse sygdommens udvikling; det kan man især gøre ved at stoppe med at ryge, tage medicin og træne.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

KOL er en kronisk betændelsestilstand i lungevævet og luftvejene. Luftvejene forsnævres og alveolerne ødelægges gradvist, således at gasudvekslingen bliver besværet (1). KOL viser sig ofte som hoste, opspyt af slim, besværet vejrtrækning og nedsat arbejdskapacitet. Symptomerne udvikles gradvist, og der kommer tiltagende åndenød, særlig ved fysisk anstrengelse (2).

Sundhedsstyrelsen udgav i 2017 en rapport hvoraf det fremgår, at ca. 320.000 danskere lever med KOL. Af samme rapport vurderes det, at 20-50 % af personer med svær eller meget svær KOL er undervægtige. Uplanlagt vægttab (uanset BMI) og undervægt er selvstændige risikofaktorer for øget sygelighed og dødelighed. Lav fedtfri masse er desuden prædikterende for genindlæggelse og korreleret med nedsat gangdistance og livskvalitet (2).

KOL og undernæring

Ernæringsintervention er set forbedre vægt og fedtfri masse hos mennesker med KOL (3). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle mennesker med KOL ernæringsscreenes under og efter indlæggelse, og i tilfælde af ernæringsmæssig risiko, bør en ernæringsindsats iværksættes (2). I forbindelse med rehabilitering anbefales det, at underernærede mennesker med KOL tilbydes ernæringsterapi, som f.eks. kan bestå af en kombination af individuel vejledning og brug af ernæringsdrikke (3).

Årsagerne til, at mennesker med KOL kan opleve ernæringsproblemer kan være mange, herunder appetitløshed, manglende energi til at tilberede og indtage et måltid, vejrtrækningsbesvær ifm. et måltid og ændret smagsoplevelse. Det er derfor vigtigt, at personen med KOL både vejledes om ernæringen og om håndteringen af selve måltidet (2).

Er du patient eller pårørende?

Her kan du læse mere om KOL og ernæring.

Læs mere her

Er du sundhedsfagligt personale?

Læs mere om vores produkter til særlige medicinske formål.

Til vores produkter

Referencer

(1) Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL – Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde. Version 1.1, maj 2017

(2) Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL. Version 2.0, april 2017

(3) National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL. Version 1.0, juni 2014