DETTE ER EN INFORMATIONSSIDE TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægelig overvågning. Venligst bekræft at du er læge, diætist eller andet sundhedsfagligt personale.

MUSKELMASSE OG KEMOTOKSICITET

ARTIKEL

Læs hele artiklen om betydningen af muskelmasse og -densitet for kemotoksicitet

TIDLIG OPSTART AF MEDICINSK ERNÆRING

Vi ved fra både forskning og klinisk erfaring, at kræftpatienter ofte taber sig. Vægttabet udgøres ikke kun af fedtmasse, men også tab af fedtfri masse (muskelmasse). Kemoterapi virker i fedtfri masse, og når denne reduceres i behandlingsforløbet, kan patienterne opleve dosisbegrænsende toksicitet (1).

Studier har fundet bedre compliance til planlagt stråleterapi, når enteral ernæring igangsættes tidligt (2,3).

<em> Illustration af tre mandlige patienter med forskelligt BMI men samme  muskeltværsnitsareal. Adapteret fra Prado CM et al, 2016. </em>

Illustration af tre mandlige patienter med forskelligt BMI men samme muskeltværsnitsareal. Adapteret fra Prado CM et al, 2016.

TALER FRA NUTRICIA

På Nutricia Congresses kan du høre Professor Michael Sawyer tale om, hvordan muskelmasse og -densitet påvirker kemotoksicitet og behandlingsresultat hos kræftpatienter.

BEDRE OVERLEVELSE MED TIDLIG OPSTART

Ernæringsterapi er associeret med længere overlevelse hos kræftpatienter. Et studie med patienter med spiserørskræft i risiko for sygdomsrelateret underernæring behandlet med stråleterapi fandt øget overlevelse, når medicinsk ernæring blev påbegyndt ved diagnosetidspunktet. Denne association sås ikke, når medicinsk ernæring først blev påbegyndt senere i behandlingsforløbet, hvilket understreger vigtigheden i tidlig opstart (4). I en analyse af patienter med pankreaskræft har man desuden fundet, at vægtøgning > 2% er associeret med længere overlevelse, såfremt ernæringsinterventionen finder sted inden for tre måneder fra diagnosetidspunkt (5).

Nutricias ernæringsprodukter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

LÆS MERE

Smagsforandringer og kræftbehandling

Smagsforandringer kan bidrage til sygdomsrelateret underernæring, som er en vigtig forudsigende faktor for morbiditet, mortalitet, respons på behandling og toksicitet.

LÆS MERE

Vægttab og overlevelse hos kræftpatienter

Betydningen af vægttab og BMI for kræftpatienters overlevelse.

LÆS MERE

Præoperativ ernæringsterapi

Vigtigheden af præoperativ ernæringsterapi for postoperative fordele og minimering af stressmetabolisme.

LÆS MERE

Referencer

(1) Prado CM, et al. Sarcopenia and cachexia in the era of obesity: clinical and nutritional impact. Proc Nutr Soc 2016;75(2):188-198

(2) Odelliet al. Clinical Oncology 2005; 7:639-645

(3) Accagnellaet al. Support Care Cancer 2010;18:837-845

(4) Cox S, et al. Role of nutritional status and intervention in oesophageal cancer treated with definitive chemoradiotherapy: outcomes from SCOPE1. British Journal of Cancer 2016;115:172–177

(5) Trestini I, et al. Prognostic Impact of Early Nutritional Support in Patients Affected by Locally Advanced and Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Undergoing Chemotherapy. European Journal of Clinical Nutrition 2018;72:772–779

Print Page