Sygdomsrelateret underernæring

Det er dokumenteret, at brug af ernæringsdrikke på hospitaler og i kommuner øger energiindtagelsen samt forbedrer vægtstatus og funktionsevne.

Sygdomsrelateret Underernæring

Sygdomsrelateret underernæring er et i stigende grad anerkendt samfundsmæssigt problem med både kliniske og økonomiske konsekvenser (1).

En opgørelse fra ESPEN (2016) anslår risikoen for underernæring til at være 10 % blandt geriatriske ambulante patienter og 30 % blandt akut syge middelaldrende patienter (1). Et dansk studie viser desuden, at ca. 40 % af patienter på danske hospitaler i 2004 var i risiko for underernæring (2). I 2014 anslog Kost- og Ernæringsforbundet, at ca. 60 % af ældre på plejehjem var i risiko for underernæring (3).

Sygdomsrelateret underernæring kan skyldes en række faktorer, som fører til et utilstrækkeligt næringsindtag. Heriblandt kan nævnes manglende appetit, problemer med at tygge og synke, psykiske faktorer, kvalme, mavesmerter og medicinering samt bivirkninger heraf (4,5). Dette kombineret med et ofte øget behov for næringsstoffer øger risikoen for underernæring (6).

Underernæring kan have kliniske konsekvenser i form af øget mortalitet og morbiditet, forlænget hospitalsindlæggelse og forringelse af patientens funktionsevne. Der er desuden øget risiko for, at underernærede patienter bliver overført til et plejehjem eller har behov for hjemmepleje, hyppigere bliver indlagt, oftere går til egen læge eller får udskrevet mere medicin (5).

Ud over de kliniske konsekvenser, er sygdomsrelateret underernæring også forbundet med betydelige omkostninger for samfundet (3). Der er således besparelsespotentialer på flere millioner danske kroner årligt, såfremt ernæringsplejen forbedres (7).

Screening, diagnosticering og behandling

Sundhedsfaglige kan anvende forskellige redskaber til diagnosticering og screening af potentielt underernærede patienter. ESPEN anbefaler screeningsmetoderne MUST, NRS-2002 og MNA til identificering af underernæring og risiko herfor i hhv. kommunen, på hospitalet og blandt ældre (8). Litteraturen peger dog på, at det langt fra er alle patienter i ernæringsmæssig risiko, som bliver identificerede og modtager ernæringsmæssig behandling (9,3).

Den ernæringsmæssige behandling af underernæring, som tilpasses til den enkelte patient, kan bestå af energiberigelse, ernæringsdrikke, sondenæring og/eller parenteral ernæring (5). Det er dokumenteret, at brug af ernæringsdrikke på hospitaler og i kommuner øger energiindtagelsen samt forbedrer vægtstatus og funktionsevne. Derudover er der set forbedrede kliniske outcome ved brug af ernæringsdrikke, herunder reduceret indlæggelsestid og dødelighed samt færre komplikationer (5). Lignende resultater ses ved brug af sondeernæring på hospitaler og i kommuner (5).

ER DU SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE, OG VIL DU LÆSE MERE?

Aldersrelateret skrøbelighed

Skrøbelighed kan være aldersbetinget eller opstå under rehabiliteringsperioden efter sygdom. Uanset årsagen, er det meget vigtigt at imødekomme patienternes ernæringsmæssige behov.

LÆS MERE

Ernæringsscreening

Ernæringsscreening er med til at sikre fokus på patienters og ældre borgeres ernæringstilstand. Herunder finder du generel information om ernæringsscreening, samt de anbefalede redskaber.

LÆS MERE

Produkter

Her kan du som sundhedsfagligt personale finde vores produkter og tilhørende produktinformation (produktdatablad).

LÆS MERE

ER DU PATIENT ELLER PÅRØRENDE, OG VIL DU LÆSE MERE?

Nedsat appetit under sygdom

En god kost er vigtigt for at opretholde et godt helbred. Desværre kan sygdom påvirke dit kostindtag.

LÆS MERE

Nutridrink ernæringsdrikke

Nutridrink ernæringsdrikke kan hjælpe med at imødekomme næringsbehovet, når det er svært via almindelig kost.

LÆS MERE

Ernæring er vigtigt i perioden efter sygdom

Når man kommer sig efter alvorlig sygdom, kan en god ernæringsstatus hjælpe til at genvinde styrken og uafhængigheden.

LÆS MERE

Ernæring og immunforsvar

Kroppen har brug for energi, protein, vitaminer og mineraler for at bekæmpe infektioner. Læs mere om, hvorfor ernæring er vigtigt for immunforsvaret.

LÆS MERE

Sygdom og ernæring

Her kan du læse mere om sygdom, vægttab og ernæring

LÆS MERE

Patienter og pårørende

På vores sider for patienter og pårørende finder du information, opskrifter og gode råd som kan være til hjælp og støtte.

LÆS MERE

Referencer

(1) Rojer AGM, et al. The prevalence of malnutrition according to the new ESPEN definition in four diverse populations. Clinical Nutrition 2016;35:758-762

(2) Rasmussen HH, et al. Prevalence of Patients at nutritional risk in Danish hospitals. Clinical Nutrition 2004;23:1009-1015

(3) Arla & Kost- og Ernæringsforbundet. Underernæring – Det skjulte samfundsproblem 2014

(4) Sundhedsstyrelsen. Vidensgrundlag: Ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient 2017

(5) Stratton R, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. The American Journal og Clinical Nutrition 2004;79(6):1128-1129

(6) Sundhedsstyrelsen. Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister – screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko 2008

(7) Sundhedsstyrelsen. Medicinske patienters ernæringspleje – en medicinsk teknologivurdering 2005

(8) Kondrup J, et al. ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clinical Nutrition 2003;22(4):415-421

(9) Suominen MH, et al. How well do nurses recognize malnutrition in elderly patients? Eur J Clin Nutr 2009;63(2):292-296.